Polityka prywatności sklepu internetowego dekostylia.pl

Jeżeli tu jesteś to znaczy, że cenisz sobie swoją prywatność. W związku z tym w niniejszym dokumencie chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania ze strony dekostylia.pl

1. Wstęp

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Maik, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dekostylia Agnieszka Maik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7971946893, nr REGON 368011659, ul. Laskowa 13B/9, 05-600 Grójec.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w każdej chwili zapraszamy do kontaktu z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail dekostylia@wp.pl

2. Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika w sklepie dekostylia.pl oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

3. Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

·   Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

·   Realizacja Twoich zamówień

·   Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych: Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

5. Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

* brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

* brak możliwości korzystania z usług Sklepu

* brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

6. Okres przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

* przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

* ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

* zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

7. Prawo do informacji i sprzeciwu

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

* żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

* żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

* żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

* żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

* przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

* wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

* z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

* jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego

 

8. Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

podmiot realizujący dostawę towarów

dostawca płatności

biuro księgowe

hostingodawca

podmiot zapewniający usługi marketingowe

podmiot zapewniający usługi statystyczne

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

9. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

10. Kontakt z Administratorem

W każdej chwili masz możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

Napisz na adres e-mail: dekostylia@wp.pl

11. Zmiany polityki

Firma Dekostylia zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na tej stronie.